Jiva - direction in life

História de VillaRamadas > Jiva - direction in life
27-01-2014

„Самото желание да се оздравее е вече стъпка от оздравяването“ е казал 3 г.пр.н.е. Луций
Сенека, римски философ и писател. Тази мисъл е вярна и можем да я следваме, защото да желаеш да живееш и да полагаш усилия да се лекуваш –не винаги е лесно. За зависимите хора дори казваме, че това са болни, които не искат да бъдат лекувани. Усилия обикновено трябва да положат роднини и приятели, за да бъде взето решение за някой, който самостоятелно трудно може да стигне до него.
При промените в Наказателен кодекс, който предвижда затвор до 6 години за цигара мерихуана, да бъде избрано лечение е задължително!
В „Жива-насока в живота“ ние имаме работещ модел за лечение наречен „Ghange&Grow”, който е система от дейности, психотерапия, помощна литература, образователна програма и ресоциализация.
Но когато клиент прави избор за престой в терапевтична общност, той трябва да има достатъчно информация- къде отива и какво ще прави през периода на програмата. Мястото трябва да бъде посетено, за да се усети атмосферата и човешкото присъствие на персонала, клиента да получи усещане за принадлежност към този нов свой дом. Защото процесът на рехабилитация е продължителен.
Ние, в „Жива-насока в живота“ предприемаме информационно-рекламна кампания, за да кажем на хората, че има надежда за тях и не трябва да изпращат никого за лечение извън България, защото тук има терапевтични общности, които работят.
Ние имаме лиценз от Социалното министерство за Дневен Център и Защитено жилище, а метода за лечение е лицензиран от Villa Ramadas, софтуер съпътства метода и информацията за нашите клиенти се анализира съвместно със създателите му. Процесът е съгласуван и съответства на стандартите за терапевтична общност, което е всъщност регламентирания начин на рехабилитация в Европа.
През последната седмица на месец януари ние ще имаме участие в Сутрешната програма на
БНТ, като същевременно с това продължаваме да пишем за себе си в online издания, за да стигнем до хора, които имат необходимост от тази услуга.
Ако ви помогнем да вземете своето информирано решение, то „първата стъпка от оздравяването“ вече е направена!
На добър път и вярвайте!
Тел: +359 2 423 55 98, +359 877 677 834

Utilizamos cookies para garantir que o nosso site funcione da maneira mais tranquila possível e para analisar o tráfego da web. Se você continuar a usar o site, concorda com nossa Política de Cookies.
OK